Công trình Châu Phú, An Giang - Công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu Phúc Toàn. Giai đoạn 1 - 14/08/2020

  1. Ngày: 25-01-2021 15:44:22
  2. Lượt xem: 61

1  2  3  4  5 NAN/5 - 0 Bình chọn - 61 Lượt xem

Công trình xã Bình Long, Châu Phú - Công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu Phúc Toàn. Giai đoạn 1 - 14/08/2020


cong trinh chau phu an giang   cong ty tnhh mtv kinh doanh xang dau phuc toan  giai doan 1   14 08 2020

THÔNG TIN DỰ ÁN
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu Phúc Toàn
Vị trí lắp đặt: Châu Phú, An Giang
Công suất: 842.4 kWp
Thời gian thi công: Giai đoạn 1 - 14/08/2020
Loại Pin: Pin Canadian 435 Wp
Loại Inverter: Inverter Sungrow 110 kW

Bài viết khác

Hotline Hotline