Hộ Gia Đình An Giang (3 kWp)

  1. Ngày: 10-12-2019 17:26:06
  2. Lượt xem: 182

1  2  3  4  5 NAN/5 - 0 Bình chọn - 182 Lượt xem

Hộ Gia Đình An Giang (3 KWp)

ho gia dinh an giang  3 kwp
THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Chủ đầu tư: Hộ Gia Đình
  • Vị trí lắp đặt:  Thành phố Long Xuyên
  • Công suất: 3 kWp
  • Thời gian thi công: 15/08/2017
  • Loại Pin: Pin Canadian 335 Wp
  • Loại Inverter: Inverter ABB 3 kW

Bài viết khác

Hotline Hotline