Hộ Gia Đình Đồng Tháp (3 kWp)

  1. Ngày: 06-11-2019 17:19:37
  2. Lượt xem: 146

1  2  3  4  5 NAN/5 - 0 Bình chọn - 146 Lượt xem

Hộ Gia Đình Đồng Tháp (3 KWp)

ho gia dinh dong thap  3 kwp
THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Chủ đầu tư: Hộ Gia Đình
  • Vị trí lắp đặt:  Tỉnh Đồng Tháp
  • Công suất: 3 kWp
  • Thời gian thi công: 15/08/2017
  • Loại Pin: Pin Canadian 335 Wp
  • Loại Inverter: Inverter ABB 3 kW

Bài viết khác

Hotline Hotline