Gói sinh hoạt gia đình

Gói tiết kiệm cho hộ gia đình diện tích 72m2 tiết kiệm lên đến 3.500.000đ/ tháng, giúp giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng, có thể thu nhập cho gia đình
 • Gói Giảm

  1.500.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 1.500.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 30 (m2)

  Công xuất hệ thống: 6 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 106.250.000 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 15 (Tấm)

  Số inverter 5 kW: 1 (Bộ)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  2.000.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 2.000.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 42 (m2)

  Công xuất hệ thống: 8 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 142.000.000 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 21 (Tấm)

  Số inverter 5 kW: 1 (Bộ)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  2.500.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 2.500.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 32 (m2)

  Công xuất hệ thống: 10 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 177.000.000 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 26 (Tấm)

  Số inverter 5 kW: 2 (Bộ)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  3.000.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 3.000.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 62 (m2)

  Công xuất hệ thống: 13 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 212.500.000 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 31 (Tấm)

  Số inverter 5 kW: 2 (Bộ)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  3.500.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 3.500.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 72 (m2)

  Công xuất hệ thống: 15 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 247.916.667 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 36 (Tấm)

  Số inverter 5 kW: 3 (Bộ)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống

Gói kinh doanh, sản xuất, hành chính, sự nghiệp

Bạn là doanh nghiệp, chi phí mỗi tháng tiền điện luôn làm bạn lo lắng, lắp ngay hệ thống của chúng tôi là giải pháp tối ưu để giảm chi phí tiền điện của bạn
 • Gói Giảm

  100.000.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 100.000.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 2.654 (m2)

  Công xuất hệ thống: 538 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 9.139.784.946 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 1.327 (Tấm)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  100.000.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 100.000.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 2.188 (m2)

  Công xuất hệ thống: 443 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 7.535.460.993 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 1.094 (Tấm)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
 • Gói Giảm

  100.000.000đ/Tháng

  Tiền điện cần giảm: 100.000.000 (VNĐ/Tháng)

  Diện tích lắp đặt: 1.680 (m2)

  Công xuất hệ thống: 304 (kWp)

  Chi phí tạm tính: 5.782.312.925 (VNĐ)

  Số tấm pin 405 Wp: 840 (Tấm)

  (*) Chi phí này bao gồm giá lắp đặt trọn gói đã có thuế và chi phí bão dưỡng trong 1 năm sau khi vận hành hệ thống
Hotline Hotline