PC Sa Đéc (350 kWp)

  1. Ngày: 05-08-2019 10:48:25
  2. Lượt xem: 1.506

1  2  3  4  5 NAN/5 - 0 Bình chọn - 1506 Lượt xem

Điện mặt trời Áp Mái tại Điện lực Sa Đéc với tổng công suất 350 kWp, hoàn thành trong thời gian 5 tuần.

pc sa dec  350 kwp
THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Chủ đầu tư: PC Sa Đéc
  • Vị trí lắp đặt:  Tỉnh Đồng Tháp
  • Công suất: 350 kWp
  • Thời gian thi công: 30/12/2019
  • Loại Pin: Pin Canadian 365 Wp
  • Loại Inverter: Inverter SMA 25 kW

Bài viết khác

Hotline Hotline